CONTACT

BEWINDVOERING

INKOMENSBEHEER

OVER

AANMELDEN

UW KOSTEN

PRIVACY EN KWALITEIT

Hoeksema Bewindvoering -- Postbus 1536, 5200 BN 's-Hertogenbosch -- T: +31 (0) 73 6 100 205 -- info@hoeksemabewindvoering.nl

- OVER -

In 2005 ben ik gestart met mijn werkzaamheden als professioneel bewindvoerder.

Door mijn persoonlijke aanpak kan ik maatwerk leveren op het gebied van inkomensbeheer en bewindvoering.

 

U kunt van mij een heldere en duidelijke uitleg verwachten van die zaken waar u mee te maken krijgt.

 

Aan de hand van alle gegevens wordt er voor u een begroting gemaakt zodat het inzichtelijk wordt hoeveel geld er binnen komt en waar het aan besteed wordt. Zo ontstaat er een helder inzicht in uw financiën.

 

Uw geldzaken zijn in goede handen en daarnaast ook veilig. Veilig omdat Hoeksema Bewindvoering met een beveiligde software omgeving werkt.

Betrouwbaar omdat Hoeksema Bewindvoering door een onafhankelijk accountant en ook door de rechtbank wordt gecontroleerd.

 

- INKOMENSBEHEER -

Inkomensbeheer zorgt voor orde en duidelijkheid in uw financiële situatie. Door inkomensbeheer worden u veel zorgen en stress uit handen genomen. Het doel is om samen met u financiële problemen op te lossen en te voorkomen zodat u na verloop van tijd weer zelfstandig verder kunt indien u dit wenst. Een goede samenwerking is daarin belangrijk.

 

Bij inkomensbeheer verricht ik de volgende werkzaamheden:

 

• het ontvangen en afhandelen van de post

• ontvangen van alle inkomsten op de beheerrekening

• betalen van de vaste lasten, inclusief leefgeld

• het treffen van betalingsregelingen

• declareren ziektekosten bij de zorgverzekeraar

• opstellen van een begroting

 

Overige werkzaamheden in overleg en tegen uurtarief, zoals belastingaangifte, aanvragen van toeslagen en uitkeringen.

 

Er wordt een bankrekening bij de Rabobank geopend op uw naam waarbij u een volmacht verleent aan mij voor het beheren van deze rekening. Van deze rekening worden de vaste lasten zoals huur, ziektekosten, energie betaald. Een deel van het inkomen wordt in wekelijkse termijnen overgemaakt op de bankrekening van de cliënt. Dit is de leefgeldrekening. U ontvangt van deze bankrekeningen de afschriften.

Inkomensbeheer loopt in principe voor een periode drie jaar.

 

 

- PRIVACY EN KWALITEIT -

Privacy

Hoeksema bewindvoering respecteert uw privacy en is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Uitgangspunt hierbij is de wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor doeleinden waarvoor zij zijn bestemd. Bekijk hier ons volledige privacy statement

 

Kwaliteit

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen volgt Hoeksema Bewindvoering de opleidingseisen en scholingscursussen. Ook uw op- of aanmerkingen kunnen bijdragen in het proces van optimalisering van kwaliteit. Hoeksema Bewindvoering beschikt voor cliënten over een bezwaar en klachtenreglement voor bewindvoering en inkomensbeheer.
Het klachtenreglement staat gepubliceerd op de website www.bewindvoerdersnetwerk.nl

 

 

 

- BEWINDVOERING -

Bewindvoering is een beschermmaatregel voor meerderjarigen opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. De taak van de bewindvoerder is het administreren en beheren van de onder bewind gestelde gelden en goederen.

 

Voor wie is het bedoeld?

 

Bewindvoering is bedoeld voor personen die door hun geestelijke of lichamelijke toestand onvoldoende in staat zijn hun vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen.

Ook bij verkwisting of het hebben van problematische schulden is bewindvoering mogelijk.

 

Wie kan bewindvoering aanvragen?

 

De betrokkene kan dit zelf verzoeken aan de kantonrechter. Het verzoek tot onder bewindstelling moet worden ingediend bij de Rechtbank. In overleg regel ik dat samen met u.

 

Duur en omvang van het bewind

 

De kantonrechter bepaalt de duur van het bewind. In het algemeen wordt bewindvoering uitgesproken voor onbepaalde tijd en over alle goederen. Na maximaal vijf jaar wordt het bewind door de rechtbank geëvalueerd.

 

Als iemand vindt dat hij zelf weer in staat is om zijn financiën te regelen dan kan aan de kantonrechter worden verzocht de bewindvoering te beëindigen.

 

 

- UW KOSTEN -

Hoeksema Bewindvoering hanteert tarieven die zijn vastgesteld door het LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren).

 

De kosten van inkomensbeheer zijn gelijk aan de kosten van bewindvoering.

 

De hoogte van de tarieven zijn terug te vinden op de website van de rechtbank.

 

Voor meer informatie over de taken van de bewindvoerder alsmede de tarieven verwijs ik u naar de website: www.rechtspraak.nl

 

Als u een minimuminkomen hebt is het veelal mogelijk om bijzondere bijstand te krijgen voor deze kosten.

 

De kosten worden in overleg door Hoeksema Bewindvoering bij u in rekening gebracht.

 

 

 

 

- AANMELDEN -

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Hoeksema bewindvoering maakt deel uit van bewindvoerdersnetwerk.nl

 

Adres

Hoeksema Bewindvoering

Postbus 1536

5200 BN 's-Hertogenbosch

 

Telefoon

Maandag t/m donderdag

van 9.30 - 11.30 uur

+31 (0) 73 6 100 205

 

Email

info@hoeksemabewindvoering.nl

 

 

 

- CONTACT -

Print deze website